Svane DuoSystem

Alle Svane senger og madrasser har DuoSystem, noe som gir to mykhetsgrader i hver madrass. Forandringer i kroppen over tid gjør at en ikke nødvendigvis sover likt hele livet. I en periode kan vi ha behov for en seng med fastere madrass, mens vi andre ganger kan ønske oss en mykere.