Bærekraft

Vi er ikke flinke nok. Men vi lover: Vi vil i tiden fremover arbeide for at senger, madrasser og emballasje skal være mest mulig bærekraftig. Vi vil sammen med våre eksisterende og nye samarbeidspartnere finne bedre alternativer for miljø og mennesker. Vi vil jobbe for å tilby bytteordninger slik at forbruker kan bytte ut slitte, ødelagte deler eller deler som kan fornye uttrykket. Om vi bruker kunstfiber eller naturfiber, skal vi sette krav til at det skal være en bærekraftig løsning.
Vi vil i tiden fremover se på vår produksjon, transport, emballasje, tekstiler, teknologi og arbeidsformer for å forbedre og sikre en bærekraftig drift fremover for Ekornes Beds.
Men at vi ikke er flinke nok betyr ikke at vi ikke gjør masse allerede.
 
 
Dette er noe av valgene vi har tatt:
 
• IntelliGel® - her gjenbruker vi alt svinn fra egen produksjon. 
Tekstilene våre er produsert og farget i prosesser med 0-utslipp. 
• Våre tekstilprodusenter gjenvinner rester slik at materialet ikke går til spille.
• Alle våre produkter produseres med "Øko Tex 100"-merkede tekstiler.
• Trevarene som brukes i sengerammene er FSC-merket, det vil at de kommer fra miljøsertifiserte skoger.
• Vi bruker ikke helsefarlige kjemikalier eller flammehemmere i våre produkter.
• Vi bruker delvis resirkulert stål i fjærene våre (ca. 30 %).
• Vi bruker størst mulig andel av resirkulert plast i vår plastemballasje. Med størst mulig menes den prosentandel som er anbefalt for hvert produkt for at ikke skal forringe styrken.
• Vi rullpakker produkter, for å spare miljøbelastningen ved transport.
 

Ekornes og miljøet

Ekornes sin målsetting er å ta et miljøansvar knyttet til framstilling, distribusjon og bruk av selskapets produkter. 
Vi vil fortsette å gjennomføre tiltak i fabrikkene som forbedrer det indre og ytre miljø, samtidig som vi vil fortsette å velge miljøvennlige råvarer. Bærekraftig produksjon av produkter med lang levetid vil også i framtiden være et mål i utviklingen av selskapet.
 
 
Følgende kjernepunkter skal følges i alle ledd av vår virksomhet:
 
Ekornes skal fremstå som en miljøvennlig bedrift. Produktene skal medføre lavest mulig miljøbelastning
Ekornes har som mål å minimalisere helserisikoen på arbeidsplassene
Ekornes investerer for å unngå miljø- og helseskader
Miljøopplysninger skal være allment tilgjengelig, for eksempel gjennom miljødeklarasjoner (EPD)
Ekornes skal informere saklig og åpent om hvordan bedriften håndterer sitt miljøansvar