Bærekraft

Vi er ikke flinke nok. Men vi lover: Vi vil i tiden fremover arbeide for at senger, madrasser og emballasje skal være mest mulig bærekraftig. Vi vil sammen med våre eksisterende og nye samarbeidspartnere finne bedre alternativer for miljø og mennesker. Vi vil jobbe for å tilby bytteordninger slik at forbruker kan bytte ut slitte, ødelagte deler eller deler som kan fornye uttrykket. Om vi bruker kunstfiber eller naturfiber, skal vi sette krav til at det skal være en bærekraftig løsning.
 
Vi vil i tiden fremover se på vår produksjon, transport, emballasje, tekstiler, teknologi og arbeidsformer for å forbedre og sikre en bærekraftig drift fremover for Ekornes Beds. 

Ekornes og miljøet

Ekornes sin målsetting er å ta et miljøansvar knyttet til framstilling, distribusjon og bruk av selskapets produkter. 
Vi vil fortsette å gjennomføre tiltak i fabrikkene som forbedrer det indre og ytre miljø, samtidig som vi vil fortsette å velge miljøvennlige råvarer. Bærekraftig produksjon av produkter med lang levetid vil også i framtiden være et mål i utviklingen av selskapet.
 

Vår verdikjede

Ekornes har i mange år arbeidet med å optimalisere vår verdikjede. Vi har kontinuerlig fokus på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold både ved våre lokasjoner og hos våre leverandører. Alle våre leverandører må signere en egen Supplier Code of Conduct, som fokuserer på 12 ulike prinsipper innenfor menneskerettigheter, korrupsjon og miljø.

 
Informasjon om vårt arbeid med åpenhetsloven eller våre verdikjeder kan rettes til office.no@ekornes.com
 
Les vår redegjørelse i henhold til åpenhetsloven HER
 
 
Følgende kjernepunkter skal følges i alle ledd av vår virksomhet:
 
  • Ekornes skal fremstå som en miljøvennlig bedrift. Produktene skal medføre lavest mulig miljøbelastning
  • Ekornes har som mål å minimalisere helserisikoen på arbeidsplassene
  • Ekornes investerer for å unngå miljø- og helseskader
  • Miljøopplysninger skal være allment tilgjengelig, for eksempel gjennom miljødeklarasjoner (EPD)
  • Ekornes skal informere saklig og åpent om hvordan bedriften håndterer sitt miljøansvar